Вторник, 31 Октомври 2017 09:45

Програма за превенция на сексуално предавани инфекции и ХИВ

 С Решение №191, взето с Протокол №10 от 08.06.2017 г., Общински съвет-Пловдив прие Програма за превенция на сексуално предавани инфекции и ХИВ, която се реализира във всички основни и средни училища в града. През месеците октомври и ноември специалисти от „Център за кожно-венерически заболявания” са събеседници на учениците от VІ до ХІІ клас на учебните заведения на район „Северен”- над 5700 слушатели, за които тези срещи ще бъдат несъмнено и полезни, и навременни. От 23 октомври започна изпълнението на подготвения от района график за образователни беседи, чиято цел е да изяснят преди всичко застрашителния обхват на болестите, предавани по полов път, да насочат вниманието към симптомите на заболяванията, към тяхната профилактика и необходимостта да се търси незабавно компетентното мнение на професионалисти в случай на необходимост. Понеже тематиката има както здравни, така и сериозни морално-етични измерения, за специалистите ще бъде сериозно предизвикателство да бъдат действено полезни за своите слушатели и събеседници. Българските деца нямат информация и умения да се справят със здравните рискове, пред които се изправят, нямат реална здравна култура, затова вниманието към проблемите на общественото здраве могат да намалят негативните тенденции. Д-р Боян Костов, управител на Центъра, е убеден, че колегите му и той ще съумеят да насочат вниманието към най-важното за младите хора – необходимостта да бъдат отговорни за своето и на партньора си здраве и добро самочувствие. Предвижда се провеждането на 42 срещи в дванадесет учебни заведения, на всяка от които ще присъстват ученици от няколко паралелки, за да се осъществи максимално голям обхват от слушатели на беседите. Първите впечатления на ученици от ОУ „Р.Княгиня”, ЕГ „Ив.Вазов” и СУ „П.Яворов”, ЕГ “Пловдив”, СУ “Н. Вапцаров”, ПГХТТ, ОУ “Й. Йовков” показват високия интерес на учениците и несъмнената полза от образователното  начинание, инициирано от компетентните здравни органи.

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!