Вторник, 13 Август 2019 08:29

Инспекция

Изпълняващата функциите на кмет на район „Северен” г-жа Лариса Кътова и заместник-кметът г-н Калоян Георгиев извършиха инспекция на ремонтните дейности, извършващи се на бул.”Марица” №51-53 в близост до моста на Герджика. Вчера бе положен плътен асфалтобетон на площ от 700 кв.м. върху основа от трошено-каменна настилка. Забавяне при изпълнение на ремонтните дейности се получи, тъй като се наложи спешно да бъде подменена силно амортизирана канализационна тръба с дължина 80 метра. Положена е нова канализационна тръба с по-голям отвор - Ø315 мм. Подменени по цялата дължина на трасето са всички бордюри, а отводняването на улицата е решено с изграждането на четири дъждоприемни шахти. До няколко дни предстои окончателно завършване на обекта.
Петък, 09 Август 2019 08:28

разяснителната кампания

Успешен старт на разяснителната кампания, относно правата ни по Закона за защита от дискриминация , беше даден в сградата на район „Северен“, съобщи изпълняващият длъжността кмет Калоян Георгиев. По време на откритата приемна бяха представени изчерпателно правомощията на Комисията за защита от дискриминация, както и дейността й. Комисията, по-конкректно намиращият се в град Пловдив офис, работи със случаи на дискриминация, подробно описани в чл. 4, ал. 1 от Закона. Част от тях са : дискриминация, на основата на пол, раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия, сексуална ориентация, семейно положение и т.н. По своята същност едни от най-честите случаи, при които се налага подобен тип защита са тези, в които става въпрос за упражняване правото на труд, образование и обучение, както и ползване на стоки, услуги и т.н. Конкретна жалба, във връзка със случай на тормоз на работното място по признак „лично положение“ беше подадена на място при присъстващия представител от КЗД. „Призовавам гражданите на район „Северен“ , а и на община Пловдив, да следят и подават навременни сигнали, дори и при най-малки съмнения за проява на дискриминация около тях. Ние, като районно кметство, се задължаваме при нужда да осигурим съдействие и незабавна връзка на засегнатите с Комисията за защита от дискриминация “, допълни Калоян Георгиев.

 

 

 

 

 

 

 

        

О Б Я В А

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЛОВДИВ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ РЕГИСТЪР Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ - ПЛОВДИВ.

 

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 15 август 2019 год.

 

 

    

            ОСЗ - ПЛОВДИВ            

На 06.08.2019 г. от 18:00 до 19:30 часа в заседателната зала, на Районната администрация, находяща се на адрес: бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А ще се проведе среща с експерти на „Комисията за защита от дискриминация“ (КЗД). Новината за посещението бе оповестена от Калоян Георгиев изпълняващ длъжността Кмет на Район „Северен”.

Г-жа Мария Вълнева – Регионален представител на КЗД, ще извърши консултации с граждани от Район „Северен” на тема преодоляване на проблемите при защита от дискриминация.

Присъстващите ще бъдат запознати и ще могат да задават въпроси, свързани с правата им по Закона за защита от дискриминация и дейността на КЗД по неговото изпълнение, както и превантивната  дейност на КЗД в региона, работата с младежи, синдикати, работодатели и уязвимите групи.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 233

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!