Продължава облагородяването на парка пред бившата поликлиника “Надежда”, съобщи кметът на район “Северен” инж. Ральо Ралев. През декември миналата година там беше открита нова детска площадка, отговаряща на всички изисквания на европейските директиви: в парка бяха монтирани нови катерушки, изградени нови пясъчници и поставени нови пейки. Сега предстои да се направи пълна подмяна на тротоарните алеи и да се изградят нови пешеходни алеи. Зелените площи ще бъдат облагородени, предвижда се да се направят цветарници и бетонни вази, да се засадят нови цветя, храсти и дръвчета, разказа инж. Ралев. Близо до детската площадка ще се изгради фонтан с чешмичка. Реконструкцията ще стартира през следващата седмица. „Искаме да превърнем парка в оазис за почивка на живеещите в района и притегателно място за децата”, каза кметът инж. Ралев.
Улица-тупик, водеща от бившето кино „Георги Търнев” към бул. „България”, ще бъде преасфалтирана. Ремонтът започва следващата седмица, когато се очаква метеорологичните условия да са подходящи, съобщи кметът на район „Северен” инж. Ральо Ралев. Улицата няма име, намира се от източната страна на СОУ „П.К. Яворов” и не беше предвидена в строителната програма на района за тази година. Но след сигнали на живущите в района, че я използват, за да стигнат до блоковете и гаражите си, кметът решава и тази улица да бъде ремонтирана. За преасфалтирането на цялата уличка са необходими около 10 000 – 15 000 лева, които ще бъдат осигурени от предвидените в бюджета на районното кметство средства за аварийни ремонти. За цялата 2013 г. „Северен” разполага със 195 000 лева. „Наскоро бяха подменени плочките пред СОУ „П.К. Яворов” и беше затворено движението пред читалище „Георги Търнев” и близката детска площадка. След това отводнихме уличката и направихме дъждоприемна шахта”, припомни кметът инж. Ралев. Преасфалтирането ще отнеме около 10 дни.
Наемателите на мезонетите в „Шекер махала“, които дължат наеми за жилищата си, вече започнаха да погасяват дълговете си, съобщи кметът на район „Северен“ инж. Ральо Ралев. На 7 февруари експерти от районната администрация връчиха лично на всички 23-ма длъжници писма с покани за доброволно плащане на задълженията. Шестима от тях са сключили споразумения за разсрочено плащане на дължимите суми. За останалите семейства районната администрация ще изиска подробна справка от ОП „Жилфонд“ какви вноски са направили. Тези, които не са платили, ще бъдат изведени от обитаваните от тях жилища. Нередовните наематели в „Шекер махала“ дължат между 1500 и 2500 лв., уточни кметът инж. Ралев. Наемите в еднофамилните къщи са между 30 и 60 лв. на месец и в тях влиза и таксата за битови отпадъци. Големите задължения са се натрупали заради лихвите върху неплатената ТБО.
Предприятието  за  управление  на  дейности  по  опазване  на  околната  среда  (ПУДООС) одобри проект на район “Северен” за благоустрояване на зелена площ в кв.  “Захарна фабрика”, съобщи кметът инж. Ральо Ралев. Проектът ЦДГ “Пролет”, заключен между улиците “Атанас Канарев”, “Ладога”, “Тиса” и “Петър  Шилев”. Благоустрояването  ще  се  извършва  на  два  етапа,  така  че  подмяната  на  дървесните видове да не се отрази на облика и въздействието на средата , да се избегнат  конфликтни  точки  при  изграждането  на  инфраструктурата,  да  се  даде  възможност  за  използването  на  площта  за  отдих  възможно  най-скоро  и  да  се  обезпечи  финансово  изпълнението на цялостния проект. През  първия  етап  се  предвижда  разчистване  на  терена,  възстановяване  на  алейната мрежа и обновяване на детската площадка, пейките, съдовете за смет, както и  изграждане на площадка за фитнес на открито. Едновременно декоративна  растителност  като  се  отстранят  малоценните  дървета  и  такива  с  влошено  физиологично  състояние.Сега  на  терена  има  чинар,  каталпа,  американски  ясен,  ясен  и  гинко  билоба.  При  прегледа  на  дърветата  е  установено,  че  видовете  дъб,  акация  и  ясен  са  над  30-годишни,  някои  от  тях  са  с  влошено  физиологично  състояние  и  е  необходимо  да  се  предприеме  санитарна  сеч  или  резитба. На  тяхно  място  ще  бъдат  засадени иглолистни  дървета  -  бяла  ела,  кедър,  кипарис,  туя,  хвойна,  смърч,  широколистни видове – албиция, дъб, явор, конски кестен, церцис, както и декоративни  храсти  –  форзиция,  спирея,  дрян,  доиция,  феладелфус,  птичо  грозде.  “Подборът  на  растителността  е  съобразен  със  съществуващата  и  с  климатичните  условия  на  Маришката  низина,  а  освен  това  тези  видовепритежават  оздравителни  свойства  върху  ландшафта ”, обясни инж. Ралев. Заедно  с  подмяната  на  растителността  ще  се  заложат  фундаментите  за  монтиране  на  детски  съоръжения  за  реновиране  на  съществуващата  детска  площадка,  както и за спортни съоръжения за обособяване на зона за фитнес на открито. През  втория  етап  ще  бъде  възстановено  осветлението  на  алеите.  Тогава  ще  се  монтират  детските  съоръжения,  под  които  ще  има  ударопоглъщаща  настилка,  и  спортните уреди с подходяща настилка. “След  почистването  на  терена  от  отпадъци,  за  недопускане  на  повторно замърсяване, се предвижда залесяване на оголените участъци на територията на къта за  отдих с подходяща дървесна и храстовидна растителност”, каза още инж. Ралев.
<< Начало < Предишна 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 Следваща > Край >>
Страница 345 от 357
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!